5.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny, referent  SSR del. do SO Ewa Kulawik-Rudzińska wyrokiem z dnia  5.12.2022r.  (sygn. akt:  I C  1414/21) ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z  Bank Millennium w 2007r.  jest nieważna, zasądził od  Bank  Millennium S.A. na rzecz powodów  kwotę  223466  PLN  wraz  z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.