02.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Marian Glembin  wyrokiem z dnia  02.12.2022 r.  (sygn. akt:  XV  C  745/21 )    ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z BRE Bank  S.A.  w 2007 r. jest nieważna , zasądził od mBank   S.A. na rzecz powoda  kwotę  83508  PLN  oraz kwotę 24889 CHF  wraz  z należnymi odsetkami, oddalił  pozew  w pozostałej części, obciążył pozwanego w całości kosztami procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.