5.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Krzysztof Braciszewicz  wyrokiem z dnia  5.09.2022 r.  (sygn. akt:  XV C  492/21)   ustalił,  iż umowa kredytu  zawarta  z  Kredyt Bank w  2008 r.  jest nieważna , zasądził od  Santander Bank Polska S.A.   na rzecz powodów  kwotę 140579   PLN  z   należnymi odsetkami do dnia zapłaty ,  zasądził  od  Banku  na rzecz powodów  kwotę   6434  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.