4.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA  Marek Machnij) sygn. akt: V ACa  503/21   wyrokiem na rozprawie  w  4.11..2021 r. oddalił apelację  ING Bank Śląski  S.A  od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt I C 130/20 i zasądził od  ING Bank Śląski  S.A. na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie  8100 PLN.

Zdaniem Sądu nie było indywidualnych uzgodnień  przy zawarciu umowy. Umowa kredytu była zawarta według szablonu umowy, swoboda jest ograniczona.

To bank jest autorem umowy kredytowej, a także innych dokumentów takich  jak wniosek kredytowy. Zaakceptowanie gotowego formularza nie oznacza indywidualnych uzgodnień ze strony konsumentów. Konsument jest stroną słabszą stosunku zobowiązaniowego. Nie było informacji o indeksacji, konstrukcja umowy kredytu zawierała miernik , który zawierał nieograniczone ryzyko kursowe dla konsumenta.

Bank nie może uchylić się od konsekwencji związanych  z  treścią umowy kredytu. Taka konstrukcja umowy kredytu narusza naturę stosunku umowy kredytu.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.