4.06.2019 r. – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Rejonowy w Gdyni SSR Tadeusz Kotuk wyrokiem z dnia 4 czerwca 2019 r. na rozprawie w sprawie o sygn. akt: I C 319/18, zasądził od pozwanego mBank S.A. kwotę 29.775,53 zł wraz z należnymi odsetkami i zasądził zwrot kosztów procesu od mBank S.A. na rzecz powodów.

Sąd uznał umowę kredytową za nieważną przesłankowo. Podstawą stwierdzenia nieważności umowy jest w niniejszym przypadku art. 58 § 1 k.c. Sprzeczność czynności prawnej „z ustawą” winno być interpretowane także jako sprzeczność z prawem unijnym (będącym częścią porządku polskiego prawnego), o ile prawo unijne przewiduje taki skutek. Sąd stwierdził dodatkowo abuzywność pewnych postanowień umowy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.