31.08.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium   S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku III  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Agata Wojciszke  wyrokiem z dnia  31.08.2022 r.  (sygn. akt: III Ca 141/11) na rozprawie   oddalił apelację Bank Millennium  S.A. od wyroku Sądu Rejonowego w  Gdyni z dnia  9.11.2021   r. sygn. akt:  I C 808/19 , w którym ustalono przesłankowo.,  iż umowa kredytu zawarta  z   Bank Millennium S.A.  jest nieważna , zasądził od  Banku  na rzecz powódki   kwotę  2700  zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.