1.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko   Bank  BPH   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Katarzyna Kazanecka-Kapała   wyrokiem z dnia  1.09.2022 r.  (sygn. akt:  XV C 161/20   )   ustalił,  iż umowa kredytu  zawarta  GE Money Bnak S.A. z 2006  r.  jest nieważna , zasądził od Bank  BPH  S.A.  na rzecz powodów  kwotę  177205   PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  7884  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.