30.11.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Kowalski, wyrokiem z dnia 30 listopada 2023 roku (sygn. akt: XV C 1006/20) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 80.164,47 zł oraz kwotę 23.944,44 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 21 lipca 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 1.000 zł tytułem zwrotu opłat sądowych, 2.000 zł tytułem zwrotu kosztów zaliczki na biegłego oraz kwotę 5.434 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.