01.12.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank S.A. 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSO del. Do SSA Filip Sporek, wyrokiem z dnia 1 grudnia 2023 roku (sygn. akt: V ACa 513/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego Santander Consumer Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 marca 2022 roku, sygn. akt: XV C 265/20; zasądził na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.