30.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Marian Glembin  wyrokiem z dnia  30.06.2022 r.  (sygn. akt: XV  C  1131/21   ) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu z 2007 r.  zawarta  z  Santander Consumer Bank  S.A.  jest nieważna , zasądził od  Santander Consumer Bank  S.A.   na rzecz powodów  kwotę  108504  PLN , kosztami  procesu obciążył  Bank pozostawiając ich wyliczenie przez referendarza sądowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.