29.11.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSA Marek Machnij, wyrokiem z dnia 29 listopada 2023 roku (sygn. akt: I ACa 1412/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2022 roku, sygn. akt: XV C 1459/20; zasądził na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.