27.11.2023 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Kowalski, wyrokiem z dnia 27 listopada 2023 roku (sygn. akt: XV C 1128/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z mBank Spółka Akcyjna jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 155.518,91 zł oraz 59.840,65 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 4 listopada 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 1000 zł tytułem zwrotu opłat sądowych, kwotę 2000 zł tytułem zwrotu zaliczki na biegłego oraz kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.