28.07.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Getin Noble Bank   S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I   Wydział Cywilny ,  referent  SSO Adrianna Gołuńska – Łupina  wyrokiem z dnia  28.07.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  689/20)   ustalił,  iż umowa kredytu z 2006 r.  zawarta z Noble Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od  Getin Noble Bank   S.A.   na rzecz powodów  kwotę  528871   PLN   wraz  z należnymi odsetkami, przy czym zastrzega , że pozwany korzystając z prawa zatrzymania jest uprawniony do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia zasądzonego na rzecz powodów do czasu zaoferowania przez powodów pozwanemu kwoty 660 000 zł. ( sześćset sześćdziesiąt  tysięcy złotych) ,zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę 14534 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,   w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.