28.02.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV  Wydział Cywilny ,  referent SSO Magdalena El-Hagin  wyrokiem z dnia  28.02.2022 r.  (sygn. akt: XV C  786/20   ) na rozprawie  ustalił iż umowa kredytu zawarta  z  Kredyt Bank  S.A.  z 2008 r.    jest nieważna ,  oddalił pozew w pozostałym zakresie, zasądził od  Banku  na rzecz powodów kwotę 500  PLN  tytułem zwrotu kosztów sądowych, zniósł wzajemnie koszty procesu w pozostałym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.