27.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank  S.A.  – umowy  kredytu  są nieważne  w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Adrianna Gołuńska-Łupina   wyrokiem z dnia  27.09.2022 r.  (sygn. akt:  I C   2347/21)   ustalił,   iż umowy kredytu  zawarte  z  BRE Bank S.A. są  nieważna , zasądził od mBank S.A.  na rzecz powodów  kwotę  60277  PLN  oraz kwotę 64264 CHF   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  11834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.