27.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko   Bank  Millennium S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa  w Warszawie  XVI   Wydział Cywilny ,  referent  SSR  Anna Rafalska wyrokiem z dnia  27.09.2022 r.  (sygn. akt:  XVI C 2131/20)   ustalił przesłankowo,  iż umowa kredytu  zawarta  z  Bank Millennium S.A.  jest nieważna, zasądził od    Bank Millennium S.A.   na rzecz powodów   kwotę  30716   PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  4617   PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.