27.09.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku ( referent  SSA  Zbigniew Merchel   ) sygn. akt: I ACa   886/20  wyrokiem na rozprawie  w  dniu  27.09.2021 r. oddalił apelację  Raiffeisen Bank International AG

w zakresie pkt. I  Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 września 2020 r., sygn. akt XV C 1284/19,   który uznał umowę kredytową indeksowaną do waluty CHF z 2006 r. zawartą z EFG Eurobank Ergasias Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważną w całości , zmienił zaskarżony wyrok w punkcie II. (drugim) w ten sposób, że zasądził  od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu  na rzecz powodów kwotę 110.358,08 zł (sto dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiem groszy ) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty; oddalił  apelację w pozostałym zakresie; zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu  na rzecz powodów kwotę 4.050 zł (cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd podzielił  stanowisko Sądu I instancji co do oceny materiału dowodowego oraz wykładni umowy kredytowej.

Wyrok jest prawomocny.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki cookie są używane do personalizacji reklam oraz w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.