27.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny ,  referent  SR del.  do SO Monika Bakuła-Steinborn   wyrokiem z dnia  27.06.2022 r.  (sygn. akt: I C 812/20    ) na rozprawie  ustalił,  iż umowa kredytu z 2008 r.  zawarta  z  EFG Eurobank Ergasias  S.A.  jest nieważna , zasądził od  Raiffeisen Bank

International AG   na rzecz powodów  kwotę 87693  PLN  oraz kwotę  32032 CHF  wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów kwotę  17434   PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Zdaniem Sądu umowa kredytu stron jest nieważna. Sąd podkreślił, że kredytobiorcy nie zostali należycie poinformowani o ryzyku wynikającym z umowy.  Ponadto umowa zawiera klauzul pozwalające bankowi na jednostronne ustalanie świadczenia kredytobiorców, a po ich usunięciu umowa nie może być dalej wykonywana.  Sąd Okręgowy odwołał się do jednolitego orzecznictwa  Sądu Najwyższego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki cookie są używane do personalizacji reklam oraz w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.