27.01.2021 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny, referent SSO  Sylwia Kamińska wyrokiem z dnia 27.01.2021 r. ( sygn. akt: XVI  Ca  889/19 ) oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego w  Gdyni z dnia  4.06.2019 r.   ( sygn. akt. I C  319/18  )   i  zasądził od pozwanego mBank S.A.  na rzecz powodów kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. 

Sąd uznał iż apelacja Banku  była bezzasadna, a ustalenia Sądu I instancji były prawidłowe.

Umowa kredytowa  stron  – „ Multiplan „  z  2007 roku  jest umową nieważną  z uwagi na znajdujące się w niej klauzule przeliczeniowe. 

Sąd podkreślił iż nie ma możliwości zastąpienia klauzul niedozwolonych, w szczególności jeśli konsumenci konsekwentnie wniosili o unieważnienie umowy. 

Ponadto Sąd podkreślił iż umowa nie określała mechanizmów kształtowania kursów wobec czego konsument ponosił nieograniczone ryzyko kursowe. Bank mógł arbitralnie działać  w zakresie zobowiązania konsumentów. 

Sąd podkreślił , iż obecnie istnieje już bogate orzecznictwo zarówno TSUE jak i SN w przedmiotowym zakresie. 

W kwestii przedawnienia Sąd wskazał,  iż nie można uznać świadczenia stron za świadczenie okresowe, a za świadczenie nienależne zatem okres przedawnienia wynosi 10 lat. 

Od tego wyroku  nie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Paweł Przybyłowski
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.