27.01.2021 – wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny, referent SSO  Sylwia Kamińska wyrokiem z dnia 27.01.2021 r. ( sygn. akt: XVI  Ca  889/19 ) oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego w  Gdyni z dnia  4.06.2019 r.   ( sygn. akt. I C  319/18  )   i  zasądził od pozwanego mBank S.A.  na rzecz powodów kwotę 1800 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. 

Sąd uznał iż apelacja Banku  była bezzasadna, a ustalenia Sądu I instancji były prawidłowe.

Umowa kredytowa  stron  – „ Multiplan „  z  2007 roku  jest umową nieważną  z uwagi na znajdujące się w niej klauzule przeliczeniowe. 

Sąd podkreślił iż nie ma możliwości zastąpienia klauzul niedozwolonych, w szczególności jeśli konsumenci konsekwentnie wniosili o unieważnienie umowy. 

Ponadto Sąd podkreślił iż umowa nie określała mechanizmów kształtowania kursów wobec czego konsument ponosił nieograniczone ryzyko kursowe. Bank mógł arbitralnie działać  w zakresie zobowiązania konsumentów. 

Sąd podkreślił , iż obecnie istnieje już bogate orzecznictwo zarówno TSUE jak i SN w przedmiotowym zakresie. 

W kwestii przedawnienia Sąd wskazał,  iż nie można uznać świadczenia stron za świadczenie okresowe, a za świadczenie nienależne zatem okres przedawnienia wynosi 10 lat. 

Od tego wyroku  nie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.