26.09.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  Raiffeisen Bank International AG  – umowy  kredytu są nieważne  w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie   II   Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Magdalena Antosiewicz wyrokiem z dnia  26.09.2022 r.  (sygn. akt:  II C  491/20    )   ustalił,  iż umowa kredytu  zawarta  z  EFG Eurobankiem Ergasias Spółką Akcyjną Oddział w 2007 r. i w 2008 r. są    nieważne, zasądził od   Raiffeisen Bank International AG    na rzecz powodów   kwotę  215604  PLN  oraz kwotę 65149 CHF  wraz  z należnymi odsetkami , przy czym wykonanie tego świadczenia będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez powodód  na rzecz Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty 680.000 PLN lub zabezpieczenia roszczenia Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zwrot tej kwoty,  ,  zasądził od   Raiffeisen Bank International AG    na rzecz powódki   kwotę  60932 PLN wraz  z należnymi odsetkami,  przy czym wykonanie tego świadczenia będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty przez powódkę  na rzecz Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty 215.000 PLN  lub zabezpieczenia roszczenia Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu o zwrot tej kwoty; w pozostałym zakresie pozew oddalił, zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  12834  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.