26.04.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko mBank Spółka Akcyjna – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Beata Grygiel-Stelina, wyrokiem z dnia 26.04.2024 r. ( sygn. akt I C 2283/21) na rozprawie ustalił, że umowa o kredyt zawarta pomiędzy stronami jest nieważna; zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów w związku z nieważnością kwotę 80.495,22 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty, kwotę 44.917,75 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę 77.909,90 zł. z wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty, kwotę 7.623,65 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty; zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwoty po 5.917,00 zł z tytułu kosztów postępowania wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.