22.11.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy, referent SSO Joanna Wiecka-Jelińska, wyrokiem z dnia 22 listopada 2023 roku (sygn. akt: III Ca 486/23) na rozprawie oddalił apelację pozwanego Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 3 lutego 2023 roku, sygn. akt: I C 3663/19; zasądził na rzecz powodów kwotę 2700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.