13.11.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Jarosław Łukowski, wyrokiem z dnia 13 listopada 2023 roku (sygn. akt: I C 660/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 48.408,81 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 marca 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 27.930,55 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 marca 2022 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.