22.10.2020 – wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku , Referent  – SSA Hanna Rucińska wyrokiem z dnia 22.10.2020 r. (  sygn. akt: V ACa 213/20 )   oddalił apelację  Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego  w Słupsku ( Sygn. akt: I C 685 /19 )  i zasądził kwotę 8100 złotych zwrotu kosztów postępowania odwoławczego od Banku na rzecz  konsumentów.

Sąd Apelacyjny wskazał, iż ocena umowy oraz postępowanie przeprowadzone przez Sąd I instancji było prawidłowe, a zarzuty apelacji były bezzasadne.

Sąd  Apelacyjny uważa, że  zgodnie  z wyrokiem TSUE  jest związany stanowiskiem konsumentów co do nieważności umowy tj. braku możliwości uzupełnienia umowy w celu dalszego jej wykonywania.  Podkreślono brak prawidłowego pouczenia o ryzyku walutowym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.