22.10.2020 r. – wygrana sprawa z powództwa Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku SSA Hanna Rucińska, wyrokiem z dnia 22.10.2020 r. sygn. akt: V ACa 213/20 oddalił apelację powoda i zasądził od powoda na rzecz pozwanych zwrot kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.