22.04.2024 r. – wygrana sprawa przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Michał Jank, wyrokiem z dnia 22.04.2024 r. ( sygn. akt I C 2847/21) na rozprawie zasądził od pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na rzecz powodów łącznie kwotę 1.347.203,99 zł oraz 23.392,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tych kwot od dnia 21 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty; zasądza od pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.