20.12.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Bank Millennium  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  I  Wydział Cywilny,  referent  SSO  Beata Grygiel – Stelina  wyrokiem z dnia  20.12.2022 r.  (sygn. akt:  I  C  1766/19) ustalił, iż umowa kredytu  zawarta z Bank Millennium  w 2005  r. jest nieważna, zasądził od  Bank Millennium S.A. na rzecz powoda  kwotę  201344  PLN wraz  z należnymi odsetkami, oddalił  pozew  w pozostałej części, zasądził od Banku na rzecz powoda  kwotę 11817  PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.