17.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Jarosław Łukowski, wyrokiem z dnia 17 stycznia 2024 roku (sygn. akt: I C 2976/22) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Fortis Bank Spółka Akcyjna jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 177.873,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 marca 2023 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.