16.05.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny, referent SSA Ewelina Jokiel wyrokiem z dnia  16.05.2023  (sygn. akt: I  ACa 1061/22) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 29 marca 2022 r., sygn. akt I C 1558/20 którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z NORDEA Bank Polska S.A. jest nieważna,  zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę  4050  PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.