16.04.2024r. – wygrana sprawa przeciwko Bank BPH Spółka Akcyjna– umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSR del. do SO Tomasz Robak, wyrokiem z dnia 16.04.2024 r. (sygn. akt I C 1403/20) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank BPH S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powoda kwotę 63.489,31 zł oraz kwotę 51.428,47 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od obu kwot od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty; obciążył kosztami procesu w całości pozwanego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.