15.12.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Beata Witkowska, wyrokiem z dnia 15 grudnia 2023 roku (sygn. akt: XV C 559/23) na rozprawie zasądził od pozwanego Santander Consumer Bank S.A. na rzecz powoda kwotę 299.071,48 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia 12 maja 2023 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powoda kwotę 11.765,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.