13.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Deutsche Bank  Polska  S.A.  – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XV   Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Katarzyna Kazanecka – Kapała  wyrokiem z dnia  13.06.2022 r.  (sygn. akt:  XV C  1348/20)   ustalił,  iż umowa kredytu z 2008 r.  zawarta  z  Deutsche Bak Polska S.A.   jest nieważna , zasądził od  Deutsche Bank Polska S.A.   na rzecz powodów  kwotę   297324   PLN   wraz  z należnymi odsetkami,  zasądził od  Banku  na rzecz powodów  kwotę  11834   PLN tytułem zwrotu kosztów procesu,  w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.