1.10.2020 – wygrana sprawa przeciwko BNP Paribas Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe   (  SSR  Aneta Arabas    )  wyrokiem z dnia  1.10.2020 r. na  rozprawie  ( sygn. akt: I C 2431/18  )  zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 59 413.58 PLN  wraz  z należnymi odsetkami , oddalił powództwo w pozostałym zakresie (w zakresie części odsetek) , zasądził zwrot kosztów procesu w kwocie 6 917 PLN od Banku na rzecz powodów.

Sąd uznał, iż umowa kredytu denominowanego z 2007 roku podpisana z   Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.  jest nieważna z uwagi na brak określonej kwoty kredytu. 

Nie znany był sposób przeliczania kredytu, zatem kredytobiorcy nie mieli możliwości ustalenia jaką kwotę kredytu otrzymają.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.