1.06.2023r. – Wygrana sprawa przeciwko mBank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny,  referent SSR del. do SO Marek Maj  wyrokiem z dnia  1.06.2023 r.  (sygn. akt:  XXVIII C 10731/21)  na rozprawie ustalił, że umowa kredytu z 2007 roku i umowa kredytu z 2008 roku są nieważne, zasądził od pozwanego na rzecz powodów  kwotę 230.845,57 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 października 2021 roku do dnia zapłaty, zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 44.265,13 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 października 2021 roku do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałej części, zasądził tytułem zwrotu kosztów procesu od pozwanego na rzecz powodów  kwotę 12.834 zł.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.