03.01.2024 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Consumer Bank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Wojciech Włosiński, wyrokiem z dnia 3 stycznia 2024 roku (sygn. akt: XV C 424/22) ustalił, że umowa kredytu zawarta z Santander Consumer Bank S.A. jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 1.440,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 26 marca 2022 roku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.