28.07.2022  – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna  w całości

Sąd Najwyższy Izba Cywilna, referent SSN Ewa Stefańska postanowieniem z dnia 28.07.2022 r. ( sygn. akt: I CSK 2720/22 ) Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargę kasacyjną mBank od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej . Sąd Najwyższy wskazał, że zasadnicza przyczyną ustalenia nieważności umowy kredytowej indeksowanej do waluty CHF był fakt przyjęcia , że klauzule umożliwiające stosowania do przeliczeń kurs kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, ustalone według tabeli kursowej banku, kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a także rażąco naruszają jego interesy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.