26.05.2022 – Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP   S.A. – umowa  kredytu jest  nieważna  w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku  XVI  Wydział Cywilny ,  referent SSO   Hanna Czerniak – Wołochowska  wyrokiem z dnia  26.05.2022  r.  (sygn. akt: XVI Ca 142/21) na  rozprawie  na skutek apelacji  PKO BP  S.A.  od wyroku Rejonowego w Gdyni z dnia  6.11.2020 r. (sygn. akt:  I C  659/19)  oddalił apelację PKO BP S.A.  , zasądził od PKO BP S.A. na rzecz powodów kwotę 1800 PLN   tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.