23.11.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Bank BPH S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, referent SSO Piotr Kowalski, wyrokiem z dnia 23 listopada 2023 roku (sygn. akt: XV C 1661/20) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bank BPH Spółka Akcyjna jest nieważna; zasądził na rzecz powodów kwotę 94.304,45 zł oraz kwotę 38.819,68 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonym od dnia 28 sierpnia 2021 roku do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powodów kwotę 1000 zł tytułem zwrotu opłaty sądowej, 2000 zł tytułem zwrotu zaliczki na biegłego oraz kwotę 10.834 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.