20.10.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank   S.A. – umowy kredytu są nieważne  w całości

Sąd  Okręgowy  w Gdańsku XVI  Wydział Cywilny Odwoławczy ,  referent  SSO  Michał Gnatowski   wyrokiem z dnia  20.10.2022 r.  (sygn. akt: XVI Ca 516/21) na rozprawie   oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego  w Gdyni  z dnia  22.02.2021   sygn. akt I C  691/18 , w którym ustalono przesłankowo.,  iż umowy kredytu zawarte  z  BRE Bank  S.A.  są  nieważne , zasądził od  mBanku    S.A.   na rzecz powodów  kwotę  2700  zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.