18.09.2020 – wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku ( del.  do  SO  Agnieszka Piotrowska  )  wyrokiem z dnia 18.09.2020 r. na rozprawie ( sygn. akt: XV C  1284/19  ) ustalił, iż umowa kredytu zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A.  poprzednikiem prawnym Raiffeisen Bank International AG   jest nieważna, zasądził po 55000 PLN za każdego z powodów wraz   z należnymi  odsetkami za opóźnienie  od 23 stycznia 2020 roku, obciążył pozwanego kosztami procesu,  w pozostałym zakresie oddalił pozew.

Sąd nie podzielił  niezgodności z art. 69 prawa bankowego, jest dopuszczalna z ustawodawstwa. Podziela zarzuty powodów, iż umowa zawiera klauzule niedozwolone. W przedmiotowej umowie po eliminacji tych klauzul nie można ustalić  kwoty kredytu która ma być wypłacona, gdyż kwota miała być równowartością. Nie można uzupełnić umowy, brak jest bowiem przepisu pozwalającego na uzupełnienie w chwili umowy, a nadto strona powodowa nie wyraża na to zgody, gdyż powodowie reprezentowani przez pełnomocnika oraz zapytani przez Sąd wskazali na prawidłowość skutków ustalenia nieważności umowy kredytowej.

Świadczenie nienależne podlegające zwrotowi. W ocenie Sądu nie ma podstaw by pomniejszać świadczenie o zwrot kapitału. Nie dokonano potrącenia. Teoria salda jest nieuprawniona.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.