14.12.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, referent SSA Anna Daniszewska, wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 roku (sygn. akt: V ACa 1171/23) na rozprawie oddalił apelację pozwanego Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2023 roku, sygn. akt: XV C 1431/21; zasądził na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.