14.12.2023 – Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, referent SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel, wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 roku (sygn. akt: I C 2154/21) na rozprawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Raiffeisen Bank International AG jest nieważna; zasądził na rzecz powódki kwotę 62.462,46 zł oraz kwotę 8.218,34 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od obu tych kwot od dnia 06.10.2021 r. do dnia zapłaty; zasądził na rzecz powódki kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.