10.10.2023 – Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy, referent SSO Krzysztof Gajewski, wyrokiem z dnia 10 października 2023 roku (sygn. akt: III Ca 315/23) na rozprawie oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 9 listopada 2022 r., sygn. akt: IX C 942/19, zasądził na rzecz powodów kwotę 2700 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.