1.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny , referent SSO Izabela Górnikiewicz – Wróbel wyrokiem z dnia 1.06.2022 r. (sygn. akt: I C 1268/21 ) na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna , zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 249 763,80 PLN wraz z należnymi odsetkami, zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 11817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.