1.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny , referent SSO Izabela Górnikiewicz – Wróbel wyrokiem z dnia 1.06.2022 r. (sygn. akt: I C 553/19 ) na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna , zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 409 608,25 PLN oraz kwotę 48 465,05 wraz z należnymi odsetkami, zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 12817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie pozew oddalił.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.