09.12.2022- Wygrana sprawa przeciwko  mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V  Wydział Cywilny ,  referent SSA Anna Strugała wyrokiem z dnia  09.12.2022  (sygn. akt: V  ACa  403/22) na rozprawie  zmienił zaskarżony wyrok w punktach II. (drugim) i IV. (czwartym) o tyle tylko, że weliminował słowo „solidarnie”,  oddalił apelację  mBank S.A w pozostałym zakresie od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku  z dnia 31 stycznia 2022 r. sygn. akt XV C 1265/19 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  BRE  Bank S.A.  jest nieważna , zasądził od Banku na rzecz powodów  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie 8100    PLN   w postępowaniu apelacyjnym .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.