08.12.2022- Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny ,  referent SSA Leszek Jantowski  wyrokiem z dnia  08.12.2022  (sygn. akt: V  ACa  662/22  ) na rozprawie  oddalił apelację  PKO BP S.A.   od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z  dnia 2 marca 2022 r., sygn. akt XV C 1710/20 w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  NORDEA Bank Polska  S.A.  z 2009 r. jest nieważna , zasądził od Banku na rzecz powodów  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie  4050    PLN   w postępowaniu apelacyjnym .

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.