Zakres usług

Prawo gospodarcze
i handlowe

Usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie

 • spraw dotyczących ich bieżącej działalności oraz

 • planowanych transakcji związanych z przejęciami, połączeniami lub innymi przekształceniami spółek prawa handlowego.

Doradztwo dla Zarządów rad nadzorczych i akcjonariuszy

 • rad nadzorczych i akcjonariuszy,
 • przygotowanie projektów umów spółki,
 • regulaminów i porozumień pomiędzy udziałowcami,
 • przekształcenia i łączenia podmiotów,
 • podwyższenia i obniżenia kapitałów. 

Prawo bankowe

 • Reprezentowanie w sprawach dotyczących kredytów zawieranych z bankami, które były denominowane lub indeksowane do waluty obcej CHF, EURO, USD, w zakresie zwrotu nadpłaconych rat kredytu,
 • Reprezentowanie w sprawach dotyczących unieważnienia umów ubezpieczenia o życie i dożycie z UFK
  1.  

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Wszechstronna pomoc i reprezentacja w sprawach:

 • dotyczących rozwodu i separacji,
 • podziału majątku wspólnego małżonków, rozliczenia majątku związku partnerskiego (konkubinatu),
 • pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa lub ojcostwa,
 • ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi, alimentów,
 • wydania dziecka,
 • porozumień wychowawczych,
 • pieczy nad dzieckiem, przysposobienia,
 • opieki i kurateli,
 • umów majątkowych,

Prawo karne i karno skarbowe

 • Reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego, jak również związanych z prawem budowlanym oraz prawnokarnym ściganiem naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej.
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących oskarżeń związanych z działaniem na szkodę spółki, oraz oskarżeń o wyłudzenie kredytu bankowego, doradztwo w sprawach z zakresu ujawniania informacji, przeszukań i informacji prawnie chronionych.
  •  

 

Prawo cywilne

Reprezentowanie Klientów w sprawach m.in.

 • o zapłatę należności,
 • o odszkodowanie,
 • o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o ochronę własności i posiadania,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o ustanowienie służebności, drogi koniecznej,
 • o zasiedzenie,
 • o eksmisję,
 • o stwierdzenie nabycia bądź odrzucenia spadku,
 • o dział spadku,
 • wydziedziczenie,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku,
 • zapisu i polecenia,
 • dotyczących roszczeń pauliańskich (ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika),
 • sporządzania i opiniowania projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień,
 • sporządzania projektów pism (w tym pism procesowych).
  •  

Prawo administracyjne

 • Reprezentowanie interesów Klientów przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym między innymi umów:

   • umów pośrednictwa, a także umów z architektami i umów z generalnymi wykonawcami inwestycji.

Oferujemy również doradztwo prawne w zakresie obsługi prawnej firm deweloperskich, w zakresie konstruowania umów z nabywcami lokali i unikania klauzul niedozwolonych prawem w obrocie konsumenckim.

Obrót nieruchomościami

Reprezentowanie interesów Klientów przy zawieraniu wszelkiego rodzaju umów z zakresu obrotu nieruchomościami, w tym między innymi umów:

 • sprzedaży nieruchomości,
 • ustanowienia użytkowania wieczystego,
 • najmu, dzierżawy,
 • ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości,
 • umów pośrednictwa, a także umów z architektami i umów z generalnymi wykonawcami inwestycji.
 • Doradztwo prawne w zakresie obsługi prawnej firm deweloperskich, w zakresie konstruowania umów z nabywcami lokali i unikania klauzul niedozwolonych prawem w obrocie konsumenckim. 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki cookie są używane do personalizacji reklam oraz w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj: polityka prywatności.