Zaufanie:

Istotną zasadą naszego zawodu jest zachowanie pełnej poufności powierzonych spraw Klientów. W szczególności, zobowiązujemy się zachować w tajemnicy wszelkie dane, sekrety handlowe, operacje, kontrakty i inne informacje dotyczące Klienta, które mogą znaleźć się w naszym posiadaniu w związku z wykonywaniem zleceń.

Kancelaria adwokacka podejmuje się przechowywać w dobrze strzeżonym miejscu wszystkie dokumenty dotyczące Klientów oraz dochować najwyższej staranności i rzetelności w posługiwaniu się oraz obrocie dokumentami.