Praktyki:

W naszej kancelarii praktykują studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Studenci zapoznają się z zakresem spraw prowadzonych przez kancelarię, mają bezpośredni kontakt z Klientami, organami sądowymi i administracyjnymi, sporządzają projekty pism procesowych oraz opinie prawne, obsługują urządzenia biurowe. Praktyka w naszej kancelarii pozwala studentom w życzliwej atmosferze przygotować się do samodzielnej pracy zawodowej. Kontakt elektroniczny: kancelaria@przybylowski.pl lub przez sekretariat